Svetsning och gas

Sedan mitten av 1970-talet har Holmbergs varit en av Lindes (tidigare AGA) totalt ca 150 depåer i Finland. Med verksamhet i Skandinavien och Baltikum är Linde, som tillhör Linde Group, norra Europas ledande företag för industrigaser. 
2020 beslöt AGA att byta sitt företagsnamn till Linde. Linde är en del av Linde PLC (The Linde Group) som är världens största industrigas företag.
Varumärket AGA har en lång tradition och därför behåller Linde varumärket AGA för sina produkter inom kolsyrat vatten, gasol samt för sina svetsprodukter.

Linde tillverkar och levererar många olika gaser för nästan alla branscher och användningsområden. En gas kan ha fyra kvaliteter:

  • industriell kvalitet
  • livsmedelkvalitet
  • läkemedelkvalitet
  • specialkvalitet

Hos Holmbergs har vi samtliga kvaliteter på lager. 

I vårt sortiment finns även flytgas (kosan), i stål eller kompositflaska, samt motorgas. Tack vare AGA säljer vi AQVIA kolsyremaskiner. Givetvis säljer/byter vi kolsyrepatroner - Med kolsyrepasset får du var 5 patron gratis.

Hyresflaskor och -avtal

Användningen av  hyresflaskor är flexibel och ekonomisk för dig som användare. De fyllda flaskorna levereras utan dröjsmål, vilket minskar behovet av reservflaskor. Lämplig gas i olika flaskstorlekar kan väljas efter behov ur Lindes stora gassortiment. 

För dig som har en jämn gasförbrukning med ett kontinuerligt antal flaskor på lager erbjuder Linde möjligheten till att teckna hyresavtal. Hyresavtal är förskottsbetalad hyra där du tecknar avtal på 1, 3 eller 6 månader alternativt 1 år eller 3 år. Under avtalstiden betalar du enbart för gasen då du byter flaskan, vilket blir billigare, samtidigt som du slipper eventuella hyreshöjningar. Det 3-åriga hyresavtalet är mest förmånligt.

Köpflaska

I slutet av 2012 lanserade AGA en ny typ av gasflaska, UNICYL™ 10 liter som är en köpflaska. Denna flaska finns med Acetylen, ARGON, ODOROX® och MISON® 18. Den här flaskan passar bra vid oregelbundet nyttjande samt i de fall då behovet av gas är mindre.

Svetsar och tillbehör

Vi är återförsäljare för Kemppi svetsar och Esab svetsmaterial. Kemppi har ett grundmurat rykte som tillverkare av svetsmaskiner med hög kvalité och tillförlitlighet. Vi erbjuder allt från kompakta svetspaket för hobbyanvändaren till tunga maskiner för ren proffsanvändning och automation. Vi lagerför även ett stort antal slitdelar och tillbehör från Kemppi. Esab är världsledande tillverkare av svetsmaterial och utöver de vanligaste tillsatsmaterialen för MMA TIG och MIG/MAG svetsning i stål aluminium och rostfritt har vi en stor mängd svetsmaterial för diverse specialapplikationer. Vi kan även erbjuda andra specialmaskiner som exempelvis plasmaskärare från Telwin.