Garageportar

Oavsett hur ditt hus ser ut har Crawford garageportar som passar. Med fönster och olika tillbehör kan du anpassa porten helt efter tycke och smak. Och med en omsorgsfullt vald portkulör kan porten bidra till att förstärka arkitekturen på ditt hus.

Crawford har ett av marknadens största urval av standardfärger. Skulle inte dessa räcka till kan du mot ett visst tillägg få din port i valfri kulör. Med den obegränsade valfriheten i kulörer räknat följer också ett krav på försiktighet - att byta portkulör kan radikalt förändra, eller i värsta fall, försämra fastighetens utseende. Din vilja att förändra måste därför börja med en objektiv syn på husets övriga färgsättning, byggnadsstil och omgivning.