Maritima installationer

Under de senaste åren har vi inriktat oss aktivt på den marina sektorn. Verksamheten omfattar direktförsäljning av tekniska produkter samt service-, ombyggnads- och installationsarbeten ombord på fartyg och hamnanläggningar.

Till vår kundkrets hör bland andra rederier som Viking Line, Birka Cruises och Eckerölinjen samt skärgårdstrafiken vid Ålands landskapsregering.

Nyckelområden

  • rör- och pumpinstallationer
  • HI-Fog högtryckssprinklersystem
  • ombyggnads- och reparationsarbeten (även inredning)
  • elhydrauliska landgångar
  • stålkonstruktioner