• Verkstad - propeller

Maritima installationer

Under de senaste åren har vi aktivt inriktat oss på den marina sektorn. Verksamheten omfattar direktförsäljning av tekniska produkter samt service-, ombyggnads- och installationsarbeten ombord på fartyg och hamnanläggningar.

Till kundkretsen hör bland andra våra lokala rederier samt skärgårdstrafiken vid Ålands landskapsregering.

Nyckelområden:

  • rör- och pumpinstallationer
  • HI-Fog högtryckssprinklersystem
  • ombyggnads- och reparationsarbeten (även inredning)
  • elhydrauliska landgångar
  • stålkonstruktioner.