• Inglasningar - Trobergshemmet

  • Inglasning - Briljanten

  • Lumon balkongräcken och -inglasning Fyren Mariehamn

  • Lumon balkongräcken och - inglasning AdMare Mariehamn

Inglasningar

Vi tror på glas och aluminium som överlägsna rostfria byggmaterial. Därför samarbetar vi med Lumon, ett finländskt företag som specialiserat sig på glas- och aluminiumbyggande.

Lumon är också det ledande företaget inom balkonginglasning på den europeiska marknaden. Vi levererar och monterar Lumon balkongräcken och -inglasningar.